Slovenská verzia
Magyar verziója
English version
Deutsche Version

Elektroiskrový vyrezávací stroj EIR 005 D


Späť na hlavné menu

Riadiaci systém EIR 005 D

Riadiaci systém stroja EIR 005 D je postavený na báze počítačov typu PC s príslušným programovým vybavením. Obsahuje softvér na rezanie podľa programu, ručné rezanie, na ovládanie a monitorovanie stroja, prípravu programov a na ďalšie pomocné režimy činnosti stroja.

Funkcie:


 • vysoká spoľahlivosť
 • možnosť kompletnej prípravy riadiacich programov priamo na zariadení (i počas obrábania) s  ich uchovaním na disketách resp. na pevnom disku
 • zobrazenie všetkých parametrov procesu, absolútnych, programových a úsekových súradníc, dĺžky obrábacej dráhy a rýchlosti rezania na monitore počítača
 • možnosť pokračovania v obrábaní aj po výpadku napájania z miesta, v ktorom nastal výpadok
 • grafické zobrazenie obrábaného aj korigovaného tvaru s  indikáciou okamžitej polohy nástroja počas obrábania
 • ďalšie grafické funkcie (raster, lupa)
 • po roztrhnutí rezacieho drôtu počas obrábania možnosť odjazdu na miesto vhodné na navlečenie drôtu a automatického návratu do miesta roztrhnutia
 • meranie spotreby rezacieho drôtu (m, kg)
 • časové údaje, napr. čas od zapnutia stroja, celkový čas rezania, celkový čas realizácie programu, stopky
 • nový podsystém pre výpočet korekcií umožňujúci:
  • výpočet korekčnej dráhy pre riadiace programy, ktoré obsahujú netangenciálne prechody
  • výpočet korekčnej dráhy pre riadiace programy, ktoré nemajú nájazdovú dráhu kolmú na prvý úsek a ďalšie špeciálne výpočty korekčných dráh
  • ďalšie špeciálne výpočty korekčných dráh
 • výpočet parametrov pri podrezávaní (korekcia, vyklonenie vodítka …)
 • technologický postprocesor s nasledovnými vlastnosťami:
  • možnosť nastaviť technologické parametre generátora na ľubovoľný úsek programu
  • nastavenie stopu na koniec úseku, prípadne aj na ľubovoľné miesto na úseku
  • nastavenie rýchlosti obrábenia do riadiaceho programu
  • grafické funkcie
 • nočné vypnutie stroja
 • možnosť automatického nájazdu na
  • zadanú absolútnu a relatívnu súradnicu
  • okraj a roh materiálu, stred drážky a stred otvoru

Aktualizované: 20. 03. 2009